Магарето и българина

+1
Голосов: 3

3003

Магарето и българина

Веднъж в одеският парк наблюдавах следната картина: организаторите на едно веселие предлагаха на децата да се запознаят и да се катаят със кон, пони и магаре. До първите двата децата май не доближаваха, но от магарето децата не можеше да ги отървеш: го милваха, тупаха, упъваха за ушите, хранеха със сладкиши...Има нещо трогателно в това кротко и малко тромаво създание....
Магарето и българина

«Одомашнивание ослов состоялось гораздо раньше, чем это произошло с лошадьми. Ослы были первыми животными, которых древний человек использовал для перевозки грузов. Уже около 4000 г. до н. э. в дельте Нила держали одомашненных нубийских ослов. В Месопотамии диких ослов приручили ненамного позже. В античную эпоху ослы попали в Европу. Известно, что ослы малоазиатского происхождения были у этрусков. В Грецию ослы попали около 1000 г. до н. э.»
« Дивите прародители на магарето са живели в Африка. За първи път магаретата са опитомени около 3000 г.пр.н.е. Те се ползват за пренясяне на товари още от древността. В много отношения магарето е за предпочитане пред коня, защото е по-издръжливо и може да прекара по-дълго време без вода и храна.»
От горепосочените сведения излиза, че магарето следвало човека от началото на Човечеството, което,съгласно доминиращата гипотеза, се расселвало по посоката: Африка-Балканите-Мала Азия. От Балканите магаретата в Европа са ги довели этруските. "Етруски"-това е едно от многобройните имена, давани от учените за древните цивилизатори.Обаче основният народ-цивилизатор това са балканските тракийци (фракийци)виж тук . Има доста учении, утверждаващи, че «траки (фракийци)» е било прякор, даван от по късните «гърци» и означавало «варварин», а приличното име било «вулгари», т.е българи, защото верховният им бог се наричал Бал (Ваал) или Зиези (Зевс). Аналогично османите наричали българите «гяури», а в Европа думата «булгар» също е уничижително. Защо ли? А защо наричат русите «свиньи», «пьяницы», «москали» ? Това е морална компенсация за превосходство.Същото постигна и магарето. Какви ли кусури не му намират?
• Магаре мътна вода не гази.
• Магаре от прякор не умира.
• Магаре от срам не мре.
• Магаре от срам не разбира.
• Магарето и на хаджилък да иде, пак магаре ще се върне.

Обаче магарето е още един аргумент в полза на становището, че българите са балкански народ от древноста. Но този конни народ се разселва и на Изток: Таврия, Волга, Централна Азия, Индия, Гоби и известен като «арии», «скити», «кельти», «готи», «киммери» и, накрая и «гуни» и «сармати».
А магарето послушно следваше своите покровители. Колкото да не мъчиха да опитомят азиатските кулани нищо от това не излези. А магарето нямаше нищо против интим и със конете и дари на човечеството муле и катър.
В съветското време магарета в Тараклий почти не останаха. Само овчарите ги имаха и някой дърт дядо . Обаче с «перестройката» и « Възраждането» старото другарче на българина пак възкръсна до такова количество, че Тараклий получи негласно име «Магаришка столица».
Магарето и българина
Магарето и българина
Магарето и българина
Магарето и българина
← Чийший с очите на тараклийци Начало сатанинского конца. Св. Мазур →

Комментарии 4