Българите са първите христиане.

0
Голосов: 0

1022

Българите са първите христиане.


ВРЕМЕТО НА ПОГЪРЧВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ОФИЦИАЛНА ЦЪРКВА

Това се случва най-вероятно едва при фанариотите през 18 в. - след закриването на българската църква - Охридската архиепископия (Първа Юстиниана) - от султана и преминаването на епархиите й към Цариградската патриаршия.
В изворите няма положителни сведения за по-ранно цялостно трайно погърчване на официалната българска църква. Напротив - през всички времена българската църква е независима и няма нищо общо с Цариградския патриарх.
Дори и във времето на византийското робство - имп. Василий ІІ Българоубиец потвърждава с указ независимостта на българската църква - Охридска архиепископия. Днес се казва, че тя е създадена от имп. Василий. Но всъщност той само урежда правата й юридически и ги препотвърждава - в границите на диоцеза на Първа Юстиниана (старата българска официална църква). В неговия указ се подчертава, че границите и самоуправлението й се запазват "според така добре определеното от царувалите преди нас" - т.е. от Юстиниан Велики.
Василий ІІ препотвърждава, че Цариградската патриаршия няма права да ръкополага в България, нито има други права над българската църква. Ако той създава нова организация - никой не може да обясни, защо чак до 18 век българските охридски архиепископи се титуловат "архиепископ на Първа Юстинияна и на цяла България" - това е титлата на архиепископите на старата Илирийска църква, призната официално от имп. Юстиниан със седалище в едноименния град, който той построява и го нарича на своето име.
В България в редки периоди е имало гръцки свещеници - най-вече в кратък период след разделянето на Римската империя - и след това едва през 18-19 в.
Всъщност по-дълго време в България са ръкополагали римските папи, отколкото Цариград: заради враждата с гърците, българските (илирийските) духовници, преди учредяването на Първа Юстиниана, измолват ръкополагане на своите епископи от папата.
Но днес "Българската православна църква" приема гръцкия Символ на вярата.
(Старият Символ на вярата на българската църква се различава и от гръцкия и от латинския. Става дума за формални различия във формален текст, които не касаят вярата на християните, а касаят само религиозната бюрокрация. Те не правят християните от изток и от запад различни по вяра, а удостоверяват принадлежност към определена официална религиозна партия. Разбира се всяка партия е права, а всички други са криви. Днес това се решава на избори, а по онова време се е решавало на събори.)
Най-вероятният период, когато е станала подмяната на текста на българското Верую с гръцкия текст е периодът след 18 в. - по времето, когато фанариотското гръцко духовенство овладява България.
...

СЪСТОЯЛО ЛИ СЕ Е ПОКРЪСТВАНЕ ИЛИ ПРЕПОКРЪСТВАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПРЕЗ 9 ВЕК И ПРИ КНЯЗ БОРИС?

По: д-р Г. Ценов - "Покръстването на българите", 1937 г., трето издание, Хелиопол, 2004 г., стр. 109-166
МНИМОТО ПОКРЪСТВАНЕ НА БОРИС
"Езичеството на българите"
По време на иконоборството (8-9 в.) ромеите прикачват на българите прозвището "идолопоклонници", което е равнозначно на езичници. (Гръцката дума икон, икона значи същото, което означава и думата идол - образ, картина.) Понеже българите обичали да рисуват картини на Христос, Богородица и светиите - гърците през този период наричат това идолопоклонство. Затова е наричан "идолопоклонник" и българския владетел Омуртаг.

РОМЕЙСКИТЕ ЛЕГЕНДИ ЗА ПОКРЪСТВАНЕТО НА БЪЛГАРИТЕ
Особеното в тях е, че съвременната историография ги приема за действителност и така се ражда историята за "княз Борис-Михаил Покръстителя":

ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ХУДОЖНИКА МЕТОДИЙ
Ромейската историография разказва една доста странна история:
Българският княз Борис бил страстен ловджия. Той повикал гръцкия монах и художник Методий да му нарисува една ловна сцена вкъщи. Но вместо това, Методий му нарисувал Страшния съд: как праведните блаженстват, а грешните се измъчват. Борис като видял картината, ужасил се: обзел го страх Божи и решил да приеме християнството. Кръстник му станал имп. Михаил ІІІ Пияницата и му дал своето име - Михаил. След това настанал мир между българи и ромеи.

Продължение и цялата публикация на https://bgistoria.jimdo.com/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81-i/https://bgistoria.jimdo.com/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81-i/
← Судьба Великой Северной Империи ( часть 1) "Златните гущери" хумор →

Комментарии