Как се кроили и крали нашата история?

+1
Голосов: 1

1051

Как се кроили и крали нашата история?

Не става дума за съвпадение на имената, , а за целенасочена дезинформация и изкуствено, виртуално "преместване" на името на една балканска планинска верига върху територията на днешен Кавказ, извършено от фалшификатори на древната история. Изконно името Кавказ е било име на планина, която днес се нарича Кукъш, неправилно предадено в гръцките текстове като Каукасус. Тази планина се намира на територията на днешна Албания, която е била територия, където първоначално е живяло българското племе. Обаче ако само Кавказ бяха "преместили" фалшификаторите, с мед да ги намажеш. Прехвърлено върху територията на днешна Азия е и името на една област, която е била територия на днешен Епир. Много автори, сред които и енциклопедистът Стефан Византийски директно твърдят, че всъщност Азия е била другото име на Епир. Именно в тази балканска Азия е била Троя, Вавилон, Персия, Асирия (или Сирия - Херодот твърди че асирийци е другото име на сирийци), Палестина и пр. По такъв начин споменаваните в Библията събития, доколкото отразяват истински исторически събития, не са ставали в днешна Мала Азия и в Близкия Изток, а на територията на днешен Епир и Албания. Имам абсолютни доказателства за тези твърдения, но не му е мястото тук да ги изнасям.
Целта на всички тези "премествания" е била да ни се отнеме древната история, и да бъдем представени като "азиатски" народ, дошъл на Балканския полуостров в късни времена, който бил избил жителите на "гръцка" Византия, тоест Тракия, настанил се в "гръцки" земи и така нататък - знаете ги всички тези лъжи по книгите на проф. Златарски.
Някои историци се подлъгват по факта, че Кавказ се споменава в арменски текстове, което според тях е потвърждение, че събитията са ставали в днешния Кавказ. Само че, според мастития немски историк Гелцер, почти всички арменски текстове са превод на Евсевий, който е нямал нищо общо с днешна Армения. Между другото, и самото име Армения изконно е нямало нищо общо с днешна Армения. Самоназванието на арменците е "хайк", а страната си те наричат "Хаястан". Арменците, споменавани в старите текстове, са също древно балканско българско племе, което иначе се споменава у Омир като арими, у Страбон като арамеи, а самата думичка е съхранена до ден днешен в названието на македонски четници "харамии", или "арамии".възприемали двете имена Исо и Кръста като едно - Исукръста, варианти Исухръста, Исухриста, затова и името Исо се счита за съкратено от Христо. Тези балкански арамеи са племето, което е родило Исус Христос. Самата днешна форма Исус Христос е гръцко изопачаване на старото българско име Ису Кръста, съхранено до ден днешен у банатските българи. В най-стария старобългарски текст - Супрасълското евангелие, той е наричан само така - Ису Кръста, или Ису Хръста, който се интересува, може да го види. Името Ису, или Ицо, се употребява до ден днешен у българите като ласкателно за Христо. Някои си мислят, че Ицо е изопачено от Христо, а то е вариант на Исо, или Ису.
Хуните са били старо славянско племе, и са живели в съседство със старите българи в Епир, затова понякога са ги идентифицирали. Например, Прокопий Кесарийски нарича кутригурите, утигурите хунско племе, а други автори ги наричат българи.
Името "българи" гърците, къде по обективни причини (нямат съответните звукове: Б, и Ъ, които те заменят с В и У, затова на гръцки българи е вулгари), къде нарочно. Най-разпространеното гръцко изопачаване на името "българи" е "балагри", но има и "фалакри" (у Омир, Херодот, и др.). Също гръцко изопачаване на българи е и пеларги, което си е пелгари, белгари, българи. "Пеларгите" самите гърци идентифицират с "пеласгите". А пеласгите са жителите на Епир, Тесалия и Гърция.

Промяната на езика означава промяна на народността. Тези българи по произход, които не си знаят езика, вече не са част от българския народ, те са част от народа, чийто език са приели. Езикът не е просто набор от думи, в него е закодирана душевността на народа, неговата история, неговата култура. Без език няма народ. Друг език - друг народ. Пример са гагаузите в Молдова. Гагаузите в България са българи, защото наред с турския им е роден и българския. Гагаузите в Молдова вече не са българи, колкото и да не ни харесва този факт.
Пушкин е имал негърска кръв, но той е велик руски поет. Лермонтов е потомък на шотландския офицер Лер-Монт, но той е велик руски поет. Хайне е евреин, но той е велик немски поет. Пейо Яворов е с арабски гени, но той велик български поет и пр. и пр. На Балканския полуостров има няколко народности, повечето от тях са потомци на старите балкански народи, разликата между българи и сърби не е в генетиката, а в езика. За румънци пък да не говоря - те са на 90 процента потомци на стари българи. Опитайте се да докажете на някой румънец, че е българин. Ако съумеете, елате пак да спорим по темата.

Тъй наречената Ромейска "империя", не е била никаква империя, а е била полуавтономна част от Българската държава. Още от времето на Аспарух ромеите са плащали на България данък, и това е фиксирано у Теофан.
През 12 век по свидетелство на съвременичка, дъщеря на Алекси Комнин, Ана Комнина, тъй наречената «Ромейска империя» е била с граници на изток Босфора, на запад Адрианопол. Пита се: коя държава е била на запад и север от "империята"? Разбира се, че България. Войската на "империята" според същата авторка е наброявала 300 души лошо въоръжени войници и офицери. Това ли е било "византийското" иго? И цялата история е така написана. Да не говорим за това, че самите Комнини са били "македонска", тоест българска династия. Както впрочем и Василиевци, Константиновци, преди тях Юстиниановци, Флавиевци (което име в действителност се е произнасяло Слави) - от Диоклетиан (Дуклянина) и потомците му.
Всичко ще е било точно обратното: не българската, а ромейската "държава" ще е била под властта на българската държава, а "ромеите" са област, владяна от династия македонски боляри, после наречени "византийци", "ромеи", "източни римляни" и прочие. На тази "империя" се приписва пряка наследственост спрямо измисления "античен" Рим, който никога не е съществувал в природата. Както впрочем и "антична" Гърция, която е измислена някъде към 15 - 16 век, когато в Западна Европа се появяват първите "гръцки", "антични" ръкописи. Те представляват преведени от старобългарски език текстове, компилирани и преведени на "античен" гръцки език, а оригиналните старобългарски произведения, в които са се описвали балкански събития, после са обявени за "преводи" от гръцки език. Почти половината от тези старобългарски произведения нямат гръцки оригинал, и това се обяснява с това, че ужким, са били изгубени.
Няма никакви "древноримски" и "антични" монети, има просто стари монети, при това далеч не всички са оригинални, повечето са фалишиви. Особено тези, които са публикувани. Включително и с пренабити надписи. "Античността" е западноевропейски фейк, създаден преди около 500 години за балъци. Ще има да ги дъвчем още петстотин години тези лъжи..
На историците (истинските, ако някога се появят) им предстои огромна работа по връщане на откраднатата древна история. Дали обаче ще доживеем тази работа да бъде извършена?

Никола Тодоров
← «23 года мы голодали, чтобы вас освободить…» Моят комшия-Димитър Боримечков. →

Комментарии 1