Българи, славяни, скити, мизи, турци...

0
Голосов: 0

412

Българи, славяни, скити, мизи, турци...

Българи, скити, славяни, мизи, турци…

Наблюдавйки и участвайки във всевъзможни обсъждения и дискусии на исторически теми и в частност и за българския ни произход, аз направих извод, че много малко, а може и няма такива посетители на соцмрежите, които би имали интерес и стремление да подновяват своите случайни познания, получени в школата или от пропагандистки публикации. А известно е че «лаф без акъл е съща кавга». В даденият случай под думата «акъл» трябва да се разбира и «факти, документи, сведения на очевидци и т.п» , които позволяват на любознателният човек да има по-обективна представа за миналото.

Ето, например, пред мен е книгата « Документи и материали за историята на българския народ» великодушно дарена на тараклийската библиотека.
Четем: « Сведения на византийския писател Йоан Каменнат…9-10в»
Той пише « В средата на това поле има някои размесени селища; едни от тях плащат данък на града Солун-това са така наречените драговити и сагудати, други селища плащат данък на съседния скитски народ.
От една грамота на Роман 10в : «На манастиря бяха подарени 40 парици…Тие парици са от заселените там славяни-българи»
Византийския писател Псел 11век: «И тъй българското племе след многобройните подвизи и сражения станало част от ромейска империя и известния император Василий направил страната им своя плячка и уничтожил мощта им…А по-късно « Така скитския народ се сплотява под една власт на Алусиан» (Оглавил въстанието на българите, започнато от Делян)
«…Свещеното писание, преведено с божествено съдействие на тукашния българския говор от Кирил…и още отначалото бил с Методий, известения учител на мизийския народ…»
« Този велик наш отец и български светилник бе по род от европейските мизи, които обикновенен човек нарича българи…»

Какво научаваме от византийските писатели? В 9-11 векове в Тракия-Романия-Македония живеели хем славянски племена (драговити, сагудати), които по- късно вече се наричали българи и «скитски народ»-българите, хем известни и с името европейски мизи.
За последните Теофилакт(11-12 в.) пише: « Когато аварите се изтеглят, дойде друг, още по-беззаконен и свиреп народ, наречен българи от скитските предели. Той като примена реката Истър дойде като тежък бич…те не познаваха името на Христа и със скитското си невежество служеха на слънцето, месечината и други звезди…те се настаниха като същински жители на Тракия, размествайки местното население.»
И в друго писмо за своят Живот в Охрид « И тъй, понеже ние живеем от дълго време в земята на българите, простащината ни стана близка другарка и съжителка…
« Понеже славянския или българския народ не разбирал писанията, изложена на гръцки език, светците (Кирил и Методий) смятали това за най-голяма загуба и намирали основание за своята безутешна скръб в това, че светилникът на писанията не се пали в тъмната страна на българите…Той (Климент) се стараел да премахне равнодушието на българите към божествените неща, да ги събира, привлича от красотите на храмовете и особенно да смекчава жестокостта, суровостта и грубостта на техните сърца…
Из «Солунска легенда»:
« Отидох и се явих пред Митрополита Йона и когато му разказах, той много ми се присмя и рече: « О,безумни старче, българите са човекоядци и ще те язадят!»
Едни автори наричат българите европейски мизи, а Мизия- това са земите от двете страни на Дунава, а другото название «скити» ги родни с обитателите на Скития, която е маркирана с «скитските могили», обхваща цялата Евразия и всъщност е матрицата на която се формирува Стара Велика България, Российская империя, Съветски Съюз. А до Тараклий се намира най-голямия в Европа скитско-сарматски курганни комплекс.
Българите-скити говорили славянско наречие и чрез христианството распространили българската азбука, писменост и литературните норми на бъдещият, имперски руски език.
Има с какво да се гордеем пред съседните народности. Но четем по-нататък.

«Географско описание на Албания 1833г.»

«Окръг Корча обхваща 50 села. Общо къщите наброяват 2400 и 22 000 души…По народност и турците и христианите са албанци, едноезични, с общи нрави…
«..Охрид с околностите наброява 50 000 души. От тях половината са българи христиани и половината са турци албано-българи. Наброяват към 140 села, турски и христиански. Езикът е славянски и в Охрид, и в Струга, и в Ресен, и в цялата околност.
Охрид е разделен на три махали: 1000 къщи са турци албано-българи и 800 българи христиани.
Център Ресен…Има 200 турски къщи и толкова други христиански. Жителите на града по народност са българи и говорят български.
Дебър е една малка паланка. Говорят български- и турците, и христианите.

Тук, както са казва, и коментариите са излишни. «Турчин» не е етноним, а означава «мюсюлманин», а «албанец» означава жител на местността «Албания». А всичките са българи по народност. Към това са добавят многобройните българи-гърци. «Гърция» -названието на Южна Италия, където е распространено влияние Цариградската църква, с различни от Римската, адети и антураж. По тази причина жителите са наричани «гърци» и означава религиозна конфесионалност.
По-късно, в Османска империя диктатурата на цариградската христианска църква чрез натрапването на гръцкия език, думата «грък» придобива значение «грамотен, образован» и накрая, с създаването на «Гърция» през 1821 година, придобива значение на етноним. Така се правят политическите, управленски маневри. И пак е пример-Украйна.
А как се случило, че «турчин», «турок» станали хем антипод на «българин, славянин», хем станало етноним и синоним на «османлия» и как се появила «турска реч» ? Това вече въпрос към професионалните фалшификатори на световната и балканска история.
Известно е, че в Европа «турки» наричали угрите-хунгарци и сигурно с това име европейските историци наричали «турците» в Анатолия, говорище език, сходен с този на хунгарци.
Личи, че по-рано в Източната Империя имало пълно религиозно равноправие и по тази причина българите- турци и българите-христиани живеели мирно, говорили български, славянски език, както сега живеем атеистите, христианите и в някои места и с мюсюлманите. Но струва да се намесят «властелините на света» и става война: религиозен раздрай, етнически, класови, идеологически.
Ето вижте кави «турци» противостоят на руската армия през 1877-78 година.
Мехмед Али паша - командир на войските, съсредоточени в Шуменската крепост - Карл Дитрих, германец;
Сюлейман паша, Соромон Леви Явиш, френски евреин, преподавател в Сорбоната, затрил поне 30 000 български мирни жители
Хобарт паша - командвал турската черноморска флота (в която са служили още 170 английски офицери и 390 моряци) е англичанин. Такъв е и #Бекир паша (полковник Кемпбел Куксън).
На турска служба са били:
военният инженер генерал Шрекер (Рошид паша) – белгиец;
инструкторът Александърър (Искендер паша) – грък;
началникът на инженерните войски Блум (Мехмед паша) – французин;
главният квартирмайстор Белински (Нихид паша) – поляк;
началникът на интенданството Шатинер (Рашид бей) – французин;
генерал Грюнвалд -норвежец, началник на артилерията при главното командване.
Леман паша – австриец,
Вейсел паша - немец,
Талат бей – евреин,
Емануел Красоа и Жозеф Лафаит – французи,
Ибрахим паша – грък,
Мехмед Садък паша - поляк.
ИСКАМ ИЗРИЧНО ДА ПОДЧЕРТАЯ, ЧЕ ОТОМАНСКТА ИМПЕРИЯ СЕ ПРЕВРЪЩА В ТУРЦИЯ ПРИ КЕМАЛ АТАТЮРК, КОЕТО ПРЕМАХВА И ТЕГЛОТО НА ТУРЦИТЕ. ...И НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ИСТОРИЧЕСКАТА ИСТИНА :
"Мехмед Али паша - командир на войските, съсредоточени в Шуменската крепост е роден като Карл Дитрих; Хобарт паша - командвал турската черноморска флота (в която са служили още 170 английски офицери и 390 моряци) е англичанин, такъв е и Бекир паша (полковник Кемпбел Куксън). Освен Карл Дитрих на турска служба са били: - военният инженер генерал Шрекер (Рошид паша) – белгиец, - инструкторът Александърър (Искендер паша) – грък, - началникът на инженерните войски Блум (Мехмед паша) – французин, - главният квартирмайстер Белински (Нихид паша) – поляк, - началникът на интенданството Шатинер (Рашид бей)–французин, - генерал Грюнвалд - норвежец, началник на артилерията при главното командване. Освен тях: Леман паша – австроунгарец, Талат бей – евреин, Емануел Красоа и Жозеф Лафаит – французи, Ибрахим паша – грък. Сюлейман паша е френския евреин Соломон - и др. прадеди на днешните ни евроатлантически партньори!!!" (Стоян Тодоров)
Излиза, че и Российская Империя и Османска Порта са скалъпени по един същи начин: в Россия- гръцка вяра, френски език, европейски офицери, учени. Руския народ е рая. В Отоманска Порта: ислам, гръцка вяра, османски и френски език, европейски офицери. Турския народ (Анатолия, Изток) са рая. И сега същото: В Россия: Путин- проамерикански олигархат, а в Турция: Эрдоган-проамерикански олигархат.
И сигурно не е даром миналата година официалното име „Туркия“ е подправено на „Тюркия“ заради туранския проект и тюркоманската экспансия.
← Когда и солдаты плачут. Ф. Перонкова Безработица, как геноцид населения. →

Комментарии